ORGANIZACJA DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r.

 

Organizacja dnia 1września 2016r. przedstawia się następująco:

8.00 – wychowawcy z uczniami wychodzą do kościoła na mszę św. (pierwszy sztandar, za sztandarem pozostałe klasy z wychowawcami)

8.10 – Msza Św.

Po mszy w kościele odbędzie się ślubowanie uczniów klas I na sztandar, następnie przemowa dyrektora szkoły

Ok. 9.15 - powrót do szkoły, spotkania uczniów z wychowawcami w klasach, zapoznanie z planem zajęć

Od godz. 10.00 - odjazdy autobusów wg harmonogramu

 

Odjazdy autobusów GIMNAZJUM

 

Klonów-Kamień- Bąków - Królewska Wola- Bukowina Syc. Węgowa

10.00

Ose-Oska Piła-Dziesławice

10.00

Niwki Kraszowskie- Niwki Książęce- Zmyślona- Dąbrowa Hałdrychowice- Ligota Ryb.- Kraszów

10.00

Granów- Kąty

10.00

 

 

motto„Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne
i kochać, co dobre, w tym cel rozumnego życia"
                                                   (Platon)

 

Wyjazd wakacyjny do Srebrnej Góry w dniach 6 – 8.07.2016

- wyjazd 06.07. godzina 7.00 z parkingu szkolnego

- pierwszy posiłek kolacja, należy zaopatrzyć się w suchy prowiant do tego czasu

- za zakupy po stronie Czeskiej można płacić w złotówkach, zabrać legitymacje szkolne

- strój wygodny odpowiedni przy aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Kontrolować prognozę pogody.

-program wyjazdu zgodny z wcześniejszymi ustaleniami

Pytania dotyczące wyjazdu można kierować do pana Grzegorza Pliszka pod numer telefonu 512293266 do dnia 26.06 oraz od dnia 04.07.

 

Dnia 16 czerwca uczennica naszej szkoły Laura Galeano z klasy 3c jako jedyna z całego gimnazjum zaproszona została na galę laureatów organizowaną przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, gdzie wraz ze swoją opiekunką p. Karoliną Skoczylas odebrała dyplom i nagrodę jako laureatka IX Dolnośląskiego Konkursu Języka Niemieckiego w ramach konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista. W styczniu Laura została również finalistką tego konkursu. Nagrodę wręczała Małgorzata Iwańska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Gratuluję!

Karolina Skoczylas

 

pcik 

 

Dnia 13 czerwca 2016 w Gimnazjum Samorządowym im. Polskich Noblistów w Międzyborzu odbył się II Konkurs z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani Agnieszka Pilarczyk, która przygotowywała uczniów na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa oraz
w ramach gimnazjalnego projektu. Konkurs składał się z części teoretycznej (test na platformie Kahoot z wykorzystaniem iPadów), oraz z części praktycznej gdzie uczestnicy zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Zakres tematyczny turnieju obejmował umiejętności obsługi automatycznego defibrylatora AED oraz podstawowe czynności ratunkowe (BSL) przeprowadzone
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Młodzież prezentowała głównie zachowania związane
z pierwszą pomocą przedmedyczną m.in. w sytuacjach takich jak: krwotoki, oparzenia, porażenia prądem, zawał itp.

Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele klas trzecich reprezentowani przez cztery drużyny:

Drużyna A: Weronika Gąsior, Martyna Kozieł, Karol Pacyna, Kuba Kuświk

Drużyna B: Magda Fuss, Magda Branas ,Daniel Duś, Michał Kraska

Drużyna C: Dominika Zawada, Natalia Gońda, Laura Galeano, Agata Nowak

Drużyna D:Katarzyna Wróblewska, Edyta Jazef, Kewin Wróbel, Paulina Królik

Bardzo ciekawym akcentem turnieju były filmy ze scenkami prezentującymi sytuacje zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Aktorami byli uczniowie naszego gimnazjum: Kamila Duś, Mikołaj Ćwik, Mikosiak Nicola, Pieniążek Ewelina.

Filmy nakręcono w ramach projektu gimnazjalnego pod czujnym okiem koordynatora projektu pani Agnieszki Pilarczyk.

Po obejrzeniu scenek młodzież musiała wykazać się dużą kreatywnością, szybkością w działaniu
w sytuacjach trudnych, umiejętnością pracy w zespole, a przede wszystkim umiejętnością udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, w których rolę świetnie wcielili się pozoranci czyli uczniowie międzyborskiego gimnazjum.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:

Tomasz Kubica – ratownik medyczny

Kamil Posiewała – ratownik medyczny, strażak

Adam Wojciechowski - strażak

Tomasz Kubik– ratownik medyczny

Jury oceniało kolejność i poprawność wykonywanych czynności ratunkowych, jednocześnie pełniąc rolę ekspertów w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy.

Podczas przerwy technicznej , kiedy jury pracowało nad wyłonieniem zwycięskiej drużyny publiczność również miała okazję wykazać się swoją wiedzą dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Osoby chętne losowały pytania ukryte w jajkach niespodziankach. Za prawidłową odpowiedź otrzymywali słodkie nagrody.

Pozytywne opinie młodzieży oraz dyrektora gimnazjum F. Fąki dotyczące konkursu są motywacją do organizacji kolejnej edycji w przyszłym roku szkolnym.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc w przygotowaniach związanych z konkursem: M. Pawlak, B. Biberstein, M. Adamek, I. Strzeleckiej

dsc 0188

 

Zmiana terminu Nocy bibliotek na 17.06 z powodu dużego zachmurzenia.

Anna Florczak

 

23 maja - 10 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 4 maja -18 maja 2016 r.

Szkoły przyjmują wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Szkoły przyjmują wnioski o przyjęcie do szkoły z klasami dwujęzycznymi

20 maja 2016 r. godz. 15.00

Szkoły z klasami dwujęzycznymi przeprowadzają sprawdzian kompetencji językowych

24 czerwca - 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

Szkoły przyjmują poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

6 lipca 2016 r.

Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 lipca 2016 r. do godz. 15.00

Szkoły przyjmują oryginały świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

12 lipca 2016 r. o godz. 13.00

Szkoły ogłasza ją listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13 lipca - 26 sierpnia 2016 r.

Szkoły przeprowadzają postępowanie uzupełniające pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami

Harmonogram oleśnicki - patrz